Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

viêm mũi dị ứng theo mùa

350.000đ

Thuốc Kháng Histamin Xonatrix Forte 180mg Hộp 100 Viên

0

72.000đ

Thuốc Kháng Histamin Xonatrix 120mg Hộp 30 Viên

0

45.000đ

Thuốc Kháng Histamin Xonatrix 60mg Hộp 30 Viên

0

55.000đ

Thuốc Kháng Histamin, Chống Dị Ứng Sedno 5mg Hộp 10…

0

201.000đ

Thuốc Trị Viêm Mũi Tadaritin 5mg 30 Viên

0

47.000đ

Thuốc Giảm Viêm Mũi Dị Ứng Rinofil 15ml

0

87.000đ

Thuốc Điều Trị Viêm Mũi Dị Ứng Qaderlo 30 Viên

0

30.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Và Quá Mẫn Pms-Loratadin 10mg Hộp…

0

100.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Và Quá Mẫn Pms-Cetirizine 10 Hộp…

0

177.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Và Quá Mẫn Lertazin 5mg Hộp…

0

135.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Imexofen 180mg Hộp 30 Viên

0

285.000đ

Thuốc Trị Viêm Mũi Dị Ứng Nazoster 0.05% Nasal Spray…

0

100.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Jocet 10mg Hộp 100 Viên

0

60.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Imexofen 60mg Hộp 30 Viên

0

140.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Hasalfast 60mg Hộp 100 Viên

0

300.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexikon 60mg Hộp 100 Viên

0

40.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexostad Stada 180mg Hộp 10 Viên

0

20.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexostad Stada 60mg Hộp 10 Viên

0

135.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexofast 180mg Hộp 30 Viên

0

82.650đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexodine Fast 180mg Hộp 30 Viên

0

550.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexikon 120mg Hộp 100 Viên

0

160.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexmebi Hộp 100 Viên

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN