Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

Thuốc Hạ Sốt

60.000đ

Tatanol 250mg Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt (30 Gói)

0

50.000đ

Tatanol 150mg Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt (25 Gói)

0

90.000đ

Tatanol Forte Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt (Hộp 150 Viên)

0

40.000đ

Tatanol Children 325mg Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt (Hộp 100…

0

32.000đ

Partamol 325 Giảm Đau, Hạ Sốt (Hộp 100 Viên)

0

20.000đ

Partamol 500 Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt (Hộp 100 Viên)

0

40.000đ

PanalganEffer Giảm Đau, Triệu Chứng Sốt (Hộp 16 Viên)

0

198.000đ

Panadol Cold Flu Giảm Triệu Chứng Cảm Cúm (Hộp 180…

0

216.000đ

 Panadol Extra Hạ Sốt Giảm Đau (Hộp 180 Viên)

0

100.000đ

Glotadol Extra Thuốc Hạ Sốt, Giảm Đau

0

50.000đ

Glotadol Power Thuốc Hạ Sốt, Giảm Đau Nhanh Chóng

0

200.000đ

Glotadol 650 Thuốc Hạ Sốt Chai 200 Viên

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN