Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

sát trùng

7.000đ

Dung Dịch Sát Khuẩn Povidine Lọ 20ml

0

66.000đ

Dung Dịch Sát Khuẩn Povidine Iodine 10% Topical Soln Chai…

0

6.000đ

Dung Dịch Sát Khuẩn Cuống Rốn Povidine 5% Lọ 8ml

0

6.500đ

Dung Dịch Sát Khuẩn Povidine Lọ 8ml

0

15.000đ

Dung Dịch Sát Khuẩn Povidine Lọ 90ml

0

16.000đ

Dung Dịch Sát Khuẩn Phụ Khoa Povidine Lọ 90ml

0

11.500đ

Dung Dịch Sát Trùng Ngoài Da Milian (Opc) Lọ 20ml

0

6.000đ

Gynofar 90ml Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ

0

22.000đ

Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ Gynofar

0

14.000đ

Gynofar Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ

0

17.000đ

Gynofar Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ Hàng Ngày Dạng Gel…

0

3.000đ

Cồn Sát Trùng 90 Độ Màu Xanh

0

3.000đ

Cồn Sát Trùng 70 Độ

0

3.000đ

Cồn Sát Trùng 90 Độ Màu Trắng

0

39.000đ

Thuốc Bảo Vệ Gan, Tan Sỏi Mật, Lợi Mật Diệp…

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN