Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

nổi mề đay tự phát mãn tính

160.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexmebi Hộp 100 Viên

0

550.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexikon 120mg Hộp 100 Viên

0

82.650đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexodine Fast 180mg Hộp 30 Viên

0

135.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexofast 180mg Hộp 30 Viên

0

20.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexostad Stada 60mg Hộp 10 Viên

0

40.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexostad Stada 180mg Hộp 10 Viên

0

300.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexikon 60mg Hộp 100 Viên

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN