Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

Hạ sốt

50.000đ

Sara 500mg Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt (Hộp 100 Viên)

0

22.000đ

Sara Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Cho Trẻ Em (Chai 60ml)

0

50.000đ

Travicol 500mg Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt (Hộp 100 Viên)

0

80.000đ

Mexcold 650mg Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt (Hộp 100 Viên)

0

100.000đ

Mexcold 100mg Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt (Chai 500 Viên)

0

30.000đ

Mexcold 325mg Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt (Hộp 100 Viên)

0

35.000đ

Mexcold® 500mg Thuốc Hạ Sốt (Hộp 100 Viên)

0

200.000đ

Mexcold 500mg Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt (Chai 200 Viên)

0

500.000đ

Thuốc Mexcold 500mg Giảm Đau Hạ Sốt (Chai 500 Viên)

0

30.000đ

Sara Paracetamol Hương Cam Thuốc Hạ Sốt (Chai 60ml)

0

99.000đ

Mexcold Thuốc Hạ Sốt (Chai 200 Viên)

0

210.000đ

Loxfen 60mg Thuốc Trị Thấp Khớp (Hộp 100 Viên)

0

270.000đ

Joint Care Viên Uống Hỗ Trợ Xương Khớp (Hộp 60…

0

102.000đ

Japrolox 60mg Thuốc Kháng Viêm Giảm Đau (Hộp 20 Viên)

0

72.000đ

Cao Dán Giảm Đau Kefentech Plaster (Gói 7 Miếng)

0

38.400đ

Hapacol Paracetamol 150mg Thuốc Hạ Sốt Cho Trẻ

0

80.000đ

Hapacol Cs Day Thuốc Trị Cảm, Sổ Mũi, Sốt, Nhức…

0

50.000đ

Hapacol Extra Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Không Gây Buồn Ngủ

0

25.000đ

Hapacol 650mg Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Hộp 50 Viên

0

33.000đ

Ibrafen Siro Hạ Sốt Cho Trẻ

0

60.000đ

Hapacol Thuốc Bột Sủi Bọt Giảm Đau Hạ Sốt

0

36.800đ

Hapacol 500mg Viên Sủi Giảm Đau, Hạ Sốt

0

40.000đ

Hapacol Blue Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt Không Gây Buồn…

0

36.000đ

Hapacol 80mg Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN