Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

Hạ sốt

60.000đ

Giảm Đau, Hạ Sốt AC Mexcold Hộp 100 viên

0

12.888đ

Thuốc Giảm Đau Dopagan 80mg Hộp 12 Gói

0

60.000đ

Thuốc Giảm Đau Dopagan 500mg Hộp 200 Viên

0

100.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Do-Parafen F Hộp 100 Viên

0

33.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Efferalgan 300mg Hộp 10 Viên…

0

30.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Efferalgan 80mg Hộp 12 Gói…

0

30.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Efferalgan 150mg Hộp 10 Viên…

0

25.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Efferalgan 80mg Hộp 10 Viên…

0

48.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Efferalgan 500mg Hộp 16 Viên…

0

100.000đ

Thuốc Hạ Sốt, Chống Viêm, Giảm Đau Nhanh Chóng Glotadol…

0

100.000đ

Thuốc Hạ Sốt, Chống Viêm, Giảm Đau Glotadol Extra Hộp…

0

150.000đ

Thuốc Giảm Đau, Trị Thấp Khớp Gofen 400 Hộp 50…

0

200.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Glotadol 325 Chai 200 Viên

0

200.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Glotadol 500 Chai 200 Viên

0

100.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Glotadol 500 Hộp 100 Viên

0

28.800đ

Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt Cho Trẻ Em Hapacol Infant 80mg…

0

50.000đ

Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt Không Gây Buồn Ngủ Hapacol…

0

32.000đ

Viên Sủi Giảm Đau, Hạ Sốt Hapacol 500mg Hộp 16 Viên

0

46.000đ

Siro Hạ Sốt Cho Trẻ Ibrafen Chai 60ml

0

36.000đ

Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt Tăng Đề Kháng Vị Cam…

0

48.000đ

Thuốc Bột Sủi Bọt Giảm Đau Hạ Sốt Hapacol 250mg Hộp…

0

33.000đ

Siro Hạ Sốt Cho Trẻ Ibrafen Chai 30ml

0

25.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Hapacol 650mg Hộp 50 Viên

0

125.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Hapacol 650mg Hộp 250 Viên

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN