Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

đau răng

140.000đ

Thuốc Giảm Đau Kháng Viêm Dolfenal 500mg Hộp 100 Viên

0

33.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Efferalgan 300mg Hộp 10 Viên…

0

30.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Efferalgan 80mg Hộp 12 Gói…

0

30.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Efferalgan 150mg Hộp 10 Viên…

0

25.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Efferalgan 80mg Hộp 10 Viên…

0

48.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Efferalgan 500mg Hộp 16 Viên…

0

200.000đ

Thuốc Hạ Sốt, Giảm Đau Glotadol 650 Chai 200 Viên

0

100.000đ

Thuốc Hạ Sốt, Chống Viêm, Giảm Đau Nhanh Chóng Glotadol…

0

100.000đ

Thuốc Hạ Sốt, Chống Viêm, Giảm Đau Glotadol Extra Hộp…

0

150.000đ

Thuốc Giảm Đau, Trị Thấp Khớp Gofen 400 Hộp 50…

0

100.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Glotadol 500 Hộp 100 Viên

0

28.800đ

Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt Cho Trẻ Em Hapacol Infant 80mg…

0

30.000đ

Thuốc Giảm Đau, Kháng Viêm Hapacol Đau Nhức Hộp 50 Viên

0

50.000đ

Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt Không Gây Buồn Ngủ Hapacol…

0

32.000đ

Viên Sủi Giảm Đau, Hạ Sốt Hapacol 500mg Hộp 16 Viên

0

25.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Hapacol 650mg Hộp 50 Viên

0

125.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Hapacol 650mg Hộp 250 Viên

0

200.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Hapacol 325mg Chai 400 Viên

0

50.000đ

Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt Idolpalivic Chai 100 Viên

0

30.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Hapacol 325mg Hộp 100 Viên

0

102.000đ

Thuốc Kháng Viêm Giảm Đau Japrolox 60mg Hộp 20 Viên

0

102.000đ

Viên Hỗ Trợ Xương Khớp Joint Care Hộp 60 Viên

0

130.000đ

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Mypara ER 650 Hộp 100…

0

20.000đ

Thuốc Trị Thấp Khớp, Kháng Viêm Giảm Đau Loxfen 60mg Hộp…

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN