Bệnh thường do 5 loại virus viêm gan thường gặp gây nên và chúng được đặt tên bằng chữ cái A, B, C, D, E. Tuy đều gây nên các…