Hệ hô hấp của trẻ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những các động từ môi trường bên ngoài như khói bụi, ô nhiễm, vi khuẩn và sự thay đổi…