GIẢI QUYẾT PHẢN HỒI Phanolink luôn hỗ trợ Quý khách trong việc phát sinh các phản hồi, như sau: – Bước 1: Quý khách có thể phản hồi về sản…