Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, môi trường khắt nghiệt, khí hậu nhiệt đời gió mùa kèm theo sự thay đổi bất…