Bệnh mãn tính là những bệnh thường có diễn biến khá dài và phát triển chậm. Ngày nay, Các bệnh mãn tính rất đa dạng và nó đang dần trở…