Theo định nghĩa hàn lâm, ta có thể hiểu “Tăng huyết áp” là một tình trạng phổ biến, trong đó áp lực của máu đối với thành động mạch đủ…