Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

Thuốc hóa trị

11.000đ

Thuốc Trị Giun Sán Incepban 400 Hộp 2 Viên

0

5.000đ

Thuốc Sổ Giun Tataca 500mg 1 Viên

0

4.000đ

Thuốc Xổ Giun Pyme ABZ - 400 1 Viên

0

5.500đ

Thuốc Trị Giun Sán Pentinox 400mg Hộp 1 Viên

0

2.500đ

Thuốc Trị Giun Sán Mebendazol 500mg (MKP) Hộp 1 Viên

0

76.500đ

Thuốc Tẩy Giun Sán Fugacar Hộp 4 Viên

0

12.600đ

Thuốc Xổ Giun Panatel 125mg (Tenamyd) 6viên

0

18.900đ

Thuốc Trị Giun, Sán Fugacar Vị Ngọt Hộp 1 Viên

0

17.500đ

Thuốc Trị Giun, Sán Fugaca Choco Hộp 1 Viên

0

6.000đ

Viên Tẩy Giun, Sán Didalbendazol 400mg Hộp 1 Viên

0

19.000đ

Thuốc Xổ Giun Fugacar Hộp 1 Viên

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN