Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

Lọ 10ml

3.000đ

Thuốc Nhỏ Mắt Efticol 0.9% Lọ 10ml

0

3.000đ

Nước Muối Sinh Lý Natri Clorid 0.9% Nhỏ Mũi Lọ…

0

3.000đ

Nước Muối Sinh Lý Natri clorid 0.9% Nhỏ Mắt, Mũi…

0

3.000đ

Nước Muối Sinh Lý Natri clorid 0.9% Nhỏ Mắt, Mũi…

0

3.000đ

Nước Muối Sinh Lý Natri clorid 0.9% Nhỏ Mắt, Mũi…

0

3.000đ

Nước Muối Sinh Lý Natri clorid 0.9% Nhỏ Mũi Lọ…

0

39.000đ

Thuốc Nhỏ Mắt Sankle Eye Drops Lọ 10ml

0

3.500đ

Thuốc Rửa Mắt, Chống Mỏi Mắt Optamedic Lọ 10ml

0

34.000đ

Thuốc Nhỏ Mũi Giảm Nghẹt Mũi Otrivin 0.05% Children Drops…

0

40.000đ

Thuốc Nhỏ Mũi Giảm Nghẹt Mũi Otrivin 0.05% Children Spray…

0

46.000đ

Thuốc Nhỏ Mũi Giảm Nghẹt Mũi Otrivin 0.1% Colds Spray…

0

46.000đ

Thuốc Nhỏ Mũi Giảm Nghẹt Mũi Otrivin 0.1% Adults Lọ…

0

30.000đ

Thuốc Nhỏ Mắt Poly Tears (collyr) Lọ 10ml

0

4.500đ

Thuốc Nhỏ Mũi Xylofar Lọ 10ml

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN