Rigevidon Hộp 3 Vỉ (21+7) THÀNH PHẦN Mỗi viên nén Regevidon màu trắng có chứa: Hoạt chất: ethinylestradiol 0.03mg, levonorgestrel 0.15mg. Tá dược: Viên nhân: Keo silica khan, magnesi stearat, talc,…
Regulon THÀNH PHẦN Mỗi viên nén bao phim chứa: Hoạt chất: Ethinylestradiol 0,030mg, Desogestrel 0,150mg. Các thành phần khác: – Nhân viên nén: Magnesi stearat, α-Tocopherol, keo silica khan, acid stearic,…
Mercilon THÀNH PHẦN Mỗi viên nén chứa desogestrel 0.15mg và ethinylestradiol 0.02mg. Tá dược: silica colloidal khan, lactose monohydrate, tinh bột khoai tây, povidon, stearic acid, all-rac-alpha-tocopherol. Viên hình tròn,…
Postinor 1 Vỉ / Hộp 1 Viên THÀNH PHẦN Hoạt chất: Levonorgestrel 1.5mg. Tá dược: keo silica khan, tinh bột khoai tây, magnesi stearat, talc, tinh bột ngô, lactose monohydrat.…
Estraceptin THÀNH PHẦN Mỗi viên bao phim màu trắng chứa: Hoạt chất: Desogestrel 0.150mg; Ethinyl Estradiol 0.020mg. Tá dược: Tinh bột bắp, Microcrystalline Cellulose, Natri Croscamellose, Povidone, Talc, Magnesi Stearat,…
Embevin 28 0.075mg THÀNH PHẦN Mỗi viên nén bao phim chứa Hoạt chất: desogestrel 0,075mg. Tá dược: Lactose monohydrat, Croscarmellose natri, FD&C Blue N°1, D&C Red N°27, Non luminous lacquer,…