Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

Sát Khuẩn

95.000đ

Muối Rửa Mũi AquaMed Hộp 35 gói

0

80.000đ

Sát Khuẩn Tay Không Dùng Nước Clincare 500ml

0

220.000đ

Sát Khuẩn Chloramin B

0

3.000đ

Cồn Sát Trùng 70 Độ

0

3.000đ

Cồn Sát Trùng 90 Độ Màu Xanh

0

5.000đ

Cồn Sát Trùng Boric Chai 10ml

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN