Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

Hệ hô hấp

27.000đ

Tyrotab Viên Ngậm Sát Trùng (Hộp 80 Viên)

0

11.000đ

Viên Ngậm Sát Trùng Tyrotab Hộp 24 Viên

0

80.000đ

Điều Trị Long Đờm Acetylcystein ® 200mg Stada Hộp 100…

0

69.000đ

Acemuc 200mg Điều Trị Long Đờm Hộp 30 Viên

0

58.000đ

Acemuc 100mg Thuốc Điều Trị Long Đờm

0

75.000đ

Điều Trị Long Đờm Acemuc ® 200mg

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN