Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

Giảm đau - Hạ sốt

48.000đ

Miếng Dán Hạ Sốt Sakura (Hộp 3 Gói)

0

11.500đ

Acemol 325mg Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt (Chai 40 Viên)

0

50.000đ

Ibuprofen 200mg Thuốc Giảm Đau (Hộp 100 Viên)

0

60.000đ

Tatanol 250mg Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt (30 Gói)

0

50.000đ

Tatanol 150mg Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt (25 Gói)

0

60.000đ

Tatanol Plus Thuốc Điều Trị Cảm Cúm, Đau Đầu (100…

0

8.000đ

Salymet Oint Thuốc Giảm Đau Kháng Viêm (Tuýp 10g)

0

90.000đ

Tatanol Forte Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt (Hộp 150 Viên)

0

40.000đ

Tatanol Children 325mg Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt (Hộp 100…

0

50.000đ

Travicol 500mg Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt (Hộp 100 Viên)

0

35.000đ

Mexcold® 500mg Thuốc Hạ Sốt (Hộp 100 Viên)

0

216.000đ

 Panadol Extra Hạ Sốt Giảm Đau (Hộp 180 Viên)

0

60.000đ

 Panadol Viên Sủi Giảm Đau Hạ Sốt (Hộp 20 Viên)

0

25.000đ

Thuốc Paracetamol Giảm Đau, Hạ Sốt 500mg (Hộp 100 Viên)

0

38.400đ

Hapacol Paracetamol 150mg Thuốc Hạ Sốt Cho Trẻ

0

50.000đ

Hapacol Extra Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Không Gây Buồn Ngủ

0

25.000đ

Hapacol 650mg Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Hộp 50 Viên

0

60.000đ

Hapacol Thuốc Bột Sủi Bọt Giảm Đau Hạ Sốt

0

36.800đ

Hapacol 500mg Viên Sủi Giảm Đau, Hạ Sốt

0

40.000đ

Hapacol Blue Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt Không Gây Buồn…

0

30.000đ

Hapacol Đau Nhức Giảm Đau Kháng Viêm 

0

36.000đ

Hapacol 80mg Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt

0

100.000đ

Glotadol 500 Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Hộp 100 Viên

0

200.000đ

Glotadol 325 Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Chai 200 Viên

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN