Kênh mua sắm chính thức của hệ thống nhà thuốc Phano Pharmacy

Dị ứng - Hệ miễn dịch

9.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Và Quá Mẫn Polarvi 2mg Hộp…

0

18.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Và Quá Mẫn Pms-Loratadin 10mg Hộp…

0

55.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Và Quá Mẫn Pms-Cetirizine 10 Hộp…

0

90.000đ

Thuốc Điều Trị Dị Ứng Cetirizine Hộp 100 Viên

0

80.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Cetirizin 10mg Hộp 100 Viên

0

50.000đ

Thuốc Điều Trị Dị Ứng Cetirizine Stada 10mg Hộp 50…

0

50.000đ

Thuốc Điều Trị Dị Ứng Cetirizin 10mg Hộp 100 Viên

0

420.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Tinifast Hộp 100 Viên

0

6.000đ

Thuốc Trị Viêm Mũi Dị Ứng, Mề Đay Mekopora 2mg Hộp…

0

135.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Imexofen 180mg Hộp 30 Viên

0

20.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Loratadin 10mg (DMC) Hộp 20 Viên

0

20.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Loratadin 10mg (Stada) Hộp 20 Viên

0

90.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Lorastad Stada 10mg Hộp 100 Viên

0

12.000đ

Siro Điều Trị Viêm Mũi Dị Ứng Lorastad Stada Chai 60ml

0

105.000đ

Thuốc Điều Trị Triệu Chứng Viêm Mũi Dị Ứng, Mề…

0

100.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Jocet 10mg Hộp 100 Viên

0

48.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Imexofen 60mg Hộp 30 Viên

0

50.000đ

Thuốc Trị Viêm Mũi Dị Ứng Và Mề Đay Fexalar…

0

39.000đ

Thuốc Trị Viêm Mũi Dị Ứng Fegra 120mg Hộp 10…

0

15.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng Fexostad Stada 60mg Hộp 10 Viên

0

62.000đ

Thuốc Trị Viêm Mũi Dị Ứng, Mày Đay Audocals 5mg…

0

55.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng, Kháng Histamin Destacure Chai 60ml

0

200.000đ

Thuốc Chống Dị Ứng, Kháng Histamin Desloratadin 5mg Hộp 100…

0

30.000đ

Điều Trị Viêm Mũi Dị Ứng Alzyltex Hộp 100 viên

0

GỢI Ý CHO RIÊNG BẠN