Bệnh mãn tính là gì? Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh mãn tính là những bệnh diễn biến chậm và kéo dài. Các bệnh mãn…